Mehmet Kuzu, farklı tür kuruluşlara sürdürülebilirlik, kaynak geliştirme ve örgütlenme alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Toplum 5.0 uygulamalarına odaklanmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nde "İş Geliştirme ve Girişimcilik Uzmanı" olarak çalışmaktadır. Daha önce sırasıyla Seferihisar, Selçuk ve Konak Belediyelerinde Proje Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2009’dan bu yana Avrupa Birliği destekli hibe programları kapsamında projelerde eğitmen ve proje yöneticisi olarak görev almaktadır. ODTÜ İstatistik Bölümü’nü bitiren Kuzu, yaklaşık iki yıl Lozan Üniversitesi’nde aktüarya ve siyaset bilimi alanlarında dersler almıştır. Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında tezsiz yüksek lisans programında 11 dersi başarıyla tamamlamıştır.

Şu ana kadar gönüllü ya da çalışan olarak bulunduğu sivil toplum örgütleri:

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (İzmir)
 • ODTÜ Eğitim Topluluğu (Ankara)
 • ODTÜ Genç Yazarlar Topluluğu (Ankara)
 • ODTÜ Radyo Topluluğu (Ankara)
 • ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi (Ankara)
 • ODTÜ Mezunlar Derneği (Ankara)
 • İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği (Ankara)
 • Lozan Türk Öğrenci Derneği (Lozan, İsviçre)
 • İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği (İzmir)
 • ODTÜ Ege Mezunları Derneği (İzmir)
 • Şirince Türetim Derneği (İzmir)
 • Genç İşi Kooperatif (İzmir)
 • Cevdet İnci Eğitim Vakfı (İzmir)
 • Yaren Cooperative (Izmir)

Mehmet Kuzu provides consultancy to different types of organizations in the fields of sustainability, fund raising and community building. He focused on Society  5.0 implementations. He works as a "Business Development and Entrepreneurship Specialist" at Food and Agriculture Organization of the United Nations. He previously worked as a Project Coordinator in Seferihisar, Selçuk (Ephesus) and Konak Municipalities. Since 2009, he has been working as a trainer in projects within the scope of European Union grant programs. Being graduated from METU Department of Statistics, he took courses in the fields of actuarial science and political science at University of Lausanne about two years. He completed 11 courses in the master of Political Science at Ankara University.

NGOs that he has worked as a volunteer or an employee until now:

 • Contemporary Life Supporting Association (Izmir)
 • METU Education Society (Ankara)
 • METU Young Authors Society (Ankara)
 • METU Radio Society (Ankara)
 • METU Students' Representatives Council (Ankara)
 • METU Alumni Association (Ankara)
 • Izmir Cultural and Solidarity Association (Ankara)
 • Lausanne Turkish Students' Association (Lausanne, Switzerland)
 • Izmir Atatürk High School Alumnis' Association (Izmir)
 • METU Aegean Alumni Association (Izmir)
 • Sirince Reproducing Association (Izmir)
 • Youth Deal Cooperative  (Izmir)
 • Cevdet Inci Educational Foundation (Izmir)
 • Yaren Cooperative (Izmir)