Mehmet Kuzu, tüm kuruluşlara sürdürülebilirlik, kaynak geliştirme ve örgütlenme alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Toplum 5.0 uygulamalarına odaklanmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) için "Girişimcilik" konusunda çalışmaktadır. Daha önce sırasıyla Seferihisar, Selçuk ve Konak Belediyelerinde Proje Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2009’dan bu yana Avrupa Birliği destekli hibe programları kapsamında projelerde eğitmen ve proje yöneticisi olarak görev almaktadır. ODTÜ İstatistik Bölümü’nü bitiren Kuzu, yaklaşık iki yıl Lozan Üniversitesi’nde aktüerya ve siyaset bilimi alanlarında dersler almıştır. Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında tezsiz yüksek lisans programında 11 dersi başarıyla tamamlamıştır.

Şu ana kadar gönüllü ya da çalışan olarak bulunduğu sivil toplum örgütleri:

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (İzmir)
 • ODTÜ Eğitim Topluluğu (Ankara)
 • ODTÜ Genç Yazarlar Topluluğu (Ankara)
 • ODTÜ Radyo Topluluğu (Ankara)
 • ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi (Ankara)
 • ODTÜ Mezunlar Derneği (Ankara)
 • İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği (Ankara)
 • Lozan Türk Öğrenci Derneği (Lozan, İsviçre)
 • İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği (İzmir)
 • ODTÜ Ege Mezunları Derneği (İzmir)
 • Şirince Türetim Derneği (İzmir)
 • Genç İşi Kooperatif (İzmir)
 • Cevdet İnci Eğitim Vakfı (İzmir)
 • Yaren Cooperative (Izmir)

Mehmet Kuzu provides consultancy to institutions in the fields of sustainability, resource development and organization. Focused on community 5.0 implementations. He is working on "Entrepreneurship" for the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). He previously worked as the Project Coordinator in Seferihisar, Selçuk and Konak Municipalities, respectively. He has been working as a European Union funded projects trainer since 2009. After graduating from METU Department of Statistics, he took courses in the fields of actuary and political science at Lausanne University about two years. He successfully completed 11 courses in the non-thesis master's program in the field of Political Science at Ankara University.

NGOs that it has worked as a volunteer or an employee until now:

 • Contemporary Life Supporting Association (Izmir)
 • METU Education Society (Ankara)
 • METU Young Authors Society (Ankara)
 • METU Radio Society (Ankara)
 • METU Students' Representatives Council (Ankara)
 • METU Alumni Association (Ankara)
 • Izmir Cultural and Solidarity Association (Ankara)
 • Lausanne Turkish Students' Association (Lausanne, Switzerland)
 • Izmir Atatürk High School Alumnis' Association (Izmir)
 • METU Aegean Alumni Association (Izmir)
 • Sirince Reproducing Association (Izmir)
 • Youth Deal Cooperative  (Izmir)
 • Cevdet Inci Educational Foundation (Izmir)
 • Yaren Cooperative (Izmir)