Mehmet Kuzu

tersine düşünür

Daralan soluk alma alanlarımızı genişletmenin ve yerele sığınmanın zamanı geldi. Gördük ki sahip olduğumuz tüm değerleri yaşatmanın yönü tersine doğru!

 Şimdi, zihnindeki tüm hareketleri durdur ve tersine düşünmek için harekete geç! #GönüllüOl


İnanç

Hayatta her şey inanmayla başlar. Gözümüzü açtığımız anda yaşadığımız gerçekliğine inanmak bizi var eder. Bir topluluğun var olabilmesi çin çember içerisindeki herkesin inançla merkeze bağlı olduğunun net olması gerekir. Kendimize inanmak inancın başlangıç noktası ve aynı zamanda ilk adımı.

Güven

İnanmayı başarabilen güven ilişkisi kurmak için ilk adımı atabilir. Güven zor ve yaşamsaldır. Güvenmeye ya en çoktan ya en azdan başlanır. En az güvenle başlayan topluluğa bağlandıkça güveni artar, çok güvenle başlayan hayal kırıklığı yaşamadığı sürece yoluna devam eder.

Cesaret

İnandığımız ve güvendiğimiz ölçüde cesur olmak risk alabilmeyi sağlar. Özgüven varsa cesaret toplanır. Cesaret içseldir, topluluk halinde cesur olmak sağlam güven ağlarıyla mümkün olur. Sosyal cesaretlendirme çalışılır, gelişir.

Adalet

Vicdanımızdadır adalet. Her insanın kendi içinde bir adalet sistemi vardır. Herkes, kim olursa olsun, ancak vicdanlıysa adalete yakınsar tüm içtenliğiyle ve yüreğiyle. Topluluklarda adalet her bir birey için ayrı ayrı vicdan sahibi insanlardan ibarettir.


Image