Sokak Örgütlenmesi

Doğrudan demokrasi ilkelerinin yerel yönetimlerin verimli ve etkin çalışmasını sağlayacak biçimde oluşturulması için bir geliştirilen bir örgütlenme modelidir. Seferihisar yerelinde ilk uygulaması gerçekleştirilen örgütlenme ile 27 Ocak 2014-26 Şubat 2014 arasında 3275 ev ziyareti yapılarak vatandaşların belediyeden beklentileri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Seferihisar’da bulunan hane sayısının %34’üne gönüllü olarak katılan 114 kişiyle ulaşılmıştır. Sokak Örgütlenmesi, vatandaşın Belediyeye ulaşmasını kolaylaştıran ve yerel hizmetlerin geliştirilmesini öngörerek vatandaşların sorumluluk hissetmesini amaçlanamaktadır. Yerele ait veri toplanması ve verilerin istatistiksel çözümlemelerinin yapılması ve bilimsel bakış açısının sağlanması önceliklidir. Seferihisar’da gerçekleştirilen uygulamaların farklı bölgelerde uygulanması ve yerele özgü olarak geliştirilmesi olanaklıdır.

2013-2014, Seferihisar