Seferihisar Gönüllü Takımı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 65 inci ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 77 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan “İl Özel İdarelerinde ve Belediyelerde Gönüllü Katılım Yönetmeliği gereğince Seferihisar Belediyesi bünyesinde “Seferihisar Gönüllü Takımı” kurulmuştur. Seferihisar Belediyesi’ne gönüllü katılım sağlanması konusunda gönüllü örgütlenmesini temel alan “Seferihisar Gönüllü Takımı Yönergesi”nin hazırlanması ve ilk uygulamaları konusunda danışmanlık yapılmıştır. Gönüllü katılımın, aktif vatandaşlık ve doğrudan demokrasi ilkeleri gözetilerek yaygınlaştırılması, yatay örgütlenmenin sağlanması temel öncelikler olmuştur. Avrupa Kentsel Şartı II içerisinde yer alan öneriler dikkate alınarak uygulamalar geliştirilmektedir. Ayrıntılı bilgi: www.facebook.com/gonullutakimi

2013-2015