Ekoturizmde Yeni Meslekler

Leonardo da Vinci Projesi Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı destekli Yenilik Transferi Programı Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi AB Dokümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi koordinatörlüğünde, Almanya, İtalya, Yunanistan, Slovenya ve Türkiye'den, STK, kamu kurumu, araştırma merkezi ve özel sektör olarak geniş bir yelpazeye sahip ortakları ile birlikte Avrupa Birliği düzeyinde, ekoturizm alanında mesleki eğitim sektöründe yenilikçi yaklaşımlar gerçekleştiren Eco-Destinet Projesini transfer ederek, Isparta'nın Ekoturizm kapasitesinin geliştirilmesi ve Ekoturizm Stratejik Planının hazırlanmasını hedefleyen bir projedir. Projenin ilk yılında Proje Yöneticisi olarak destek verilmiştir. Ayrıntılı bilgi: www.inspiroeco.eu