Ankara Gönüllü Takımı

ODTÜ Mezunları Derneği bünyesinde kurulan Ankara Gönüllü Takımı, üniversite-toplum dayanışmasını önceleyen genç odaklı bir dayanışma örgütlenmesidir.
ODTÜ, öğrenci hareketlerinin merkezi konumunda bir üniversitedir. Topluma önder olma özelliğiyle tanınan üniversitenin öğrencileri ve mezunları arasında dayanışma sağlanması önem taşımaktadır. Bu kapsamda Çalışma Yönergesi hazırlanması sonucunda sürekli artan gönüllü sayısıyla eğitimlerle desteklenen nitelikli örgütlenme sağlanmaktadır.
Örgütlenme konusunda gençlere özgü dinamik ve değişken bir yapının oluşturulması tüm bireylerin aktif katılımının sağlanmasını kolaylaştırmaktadır.
Ayrıntılı bilgi: www.ankaragonullutakimi.org

3. Yaz Kampı, Seferihisar Eylül 2011