Şirince

Şirince, Karıncalı Yokuş

Ortak Hayal: Şirince’yi değerleriyle yaşatan ve Şirince’nin doğal ve kültürel mirasını koruma bilinciyle hareket eden ağ kurmak ilk adımımız olacaktır. Biliyoruz ki, yerelde sürdürülebilir yaşamı mümkün kılabilmek için öncelikle farkındalık ve duyarlılık gereklidir. Yaşam alanlarını dönüştürmenin yolu iyi örneklerin çoğalmasını sağlamaktır.

Ortak hayalimiz, değer farkındalığını bireyler üzerinde artırırken topluluk olmak ve kurulacak bağlarla Şirince’nin rant turizminden tarımsal turizme doğru metamorfoz geçirmesini sağlamaktır.

Ortak Hedef : Şirince’ye 1924 mübadelesiyle gelen ailelerin torunları olarak, Şirince’nin 4. nesline öncülük etmek ve atalarımızdan miras olarak bizlere armağan edilen tarımsal alanları mevcut ekonomik döngü içerisinde yepyeni bir turizm anlayışıyla buluşturmaktır.

Turizmi, uluslararası alandaki örnekleriyle tarım odaklı hale getirmek ve sağlıklı gıda ile üretim-pazarlama alanlarını genişletmek önceliğimizdir. Tüm bunları gerçekleştirirken sosyal dönüşümle sürdürülebilirliği sağlayabilecek bir farkındalık ve duyarlılık dönüşümünü örnek girişimlerle ortaya koymak görevimizdir.

Girişim Planı

                                             

                                                                         Hodan                                                                Kara Mürver

Uygulama Alanı Çevresi